Forside

LEDER

2014 har vært et begivenhetsrikt og utfordrende år for Grieg Seafood. Lakseprisene har vært høye gjennom store deler av året men ble redusert noe på grunn av generell volatilitet og begrensninger i det russiske markedet mot slutten av året.

BÆREKRAFTSRAPPORT

Sjømat og spesielt oppdrett er utpekt til å være en av fremtidens viktigste kilder til protein for en  voksende verdensbefolkning. I tillegg til at sjømat viser seg å ha en vesentlig positiv effekt på folkehelsen, er sjømat betydelig mer energieffektivt enn annet kjøtt, og kan derfor være en viktig brikke i å løse klimautfordringene. 

Ansatte_2014

NØKKELTALL

Salgsinntektene ble 2 665 MNOK i 2014 for Konsernet, en økning på 11% sammenlignet med året før. Totalt ble det slaktet 64 736 tonn gw, en økning på 6 675 tonn fra 2013, som tilsvarer en økning på 12%.