Note 10 Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

< Back
A B C D E F G
Note 10 Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
             
Beløp i NOK 1000            
Datterselskap Forretnings-kontor land Forretnings-kontor sted Eierandel/ stemmeandel Egenkapital 31.12.2014 Resultat 2014 Balanseført verdi
Grieg Seafood Rogaland AS Norge Bergen 100% 352 826 31 953 174 658
Grieg Seafood Canada AS Norge Bergen 100% 68 453 -44 138 252
Grieg Seafood Finnmark AS Norge Alta 100% 564 470 137 143 400 481
Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd UK Shetland 100% 176 808 14 861 458 750
Erfjord Stamfisk AS Norge Suldal 100% 130 490 76 369 48 839
Balanseført verdi av datterselskaper 31.12           1 220 980
             
             
Felleskontrollert virksomhet Forretnings-kontor land Forretnings-kontor sted Eierandel/ stemmeandel Egenkapital 31.12.2014 Resultat 2014 Balanseført verdi
Ocean Quality AS (felleskontrollert virksomhet) Norge Bergen 60.00% 39 565 13 210 6 000
Balanseført verdi 31.12           6 000
             

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.