Note 12 Immaterielle eiendeler

< Back
A B
Note 12 Immaterielle eiendeler  
   
2013 Programvare
Bokført verdi 01.01 3 636
Kjøp av immaterielle eiendeler 1 553
Avskrivninger -815
Balanseverdi 31.12 4 374
   
Per 31.12.  
Anskaffelseskost 9 442
Akkumulerte avskrivninger -5 069
Balanseverdi 31.12 4 373
   
Økonomisk levetid/avskrivningsplan 3 år
   
   
2014 Programvare
Bokført verdi 01.01 4 373
Bokført verdi 01.01 reklassifiserte immaterielle eiendeler 3 341
Kjøp av immaterielle eiendeler 8 107
Avskrivninger -4 501
Balanseverdi 31.12 11 320
   
Per 31.12.  
Anskaffelseskost 21 957
Akkumulerte avskrivninger -10 637
Balanseverdi 31.12 11 320
   
Økonomisk levetid/avskrivningsplan 3 – 10 år
   
   
   

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.