Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

< Back
A B C D E F G
Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon            
             
Aksjekapital:

Per 31.desember 2014 er det 111 662 000 aksjer i selskapet til pålydende NOK 4 per aksje.
Samtlige aksjer utstedt av selskapet er fullt innbetalt. Det er en aksjeklasse hvor alle aksjene har samme rettigheter .
Selskapet kjøpte i juni 2011 1 250 000 stk. egne aksjer til NOK 14,40 per aksje.

Registreringsdato Type endring   Endring i aksjekapital (TNOK) Pålydende (NOK) Sum aksjekapital (TNOK) Antall ordinære aksjer
        4.00 446 648 111 662 000
  Beholdning egne aksjer     4.00 -5 000 -1 250 000
31.12.2014         441 648 110 412 000
             
OVERSIKT OVER DE STØRSTE AKSJONÆRER I GRIEG SEAFOOD ASA Antall aksjer Eierandel Antall aksjer Eierandel
12/31/2014 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2013
GRIEG HOLDINGS AS     55 801 409 49.97% 55 801 409 49.97%
DNB NOR MARKETS     22 188 238 19.87% 22 180 739 19.86%
NORDEA BANK NORGE ASA 6 605 998 5.92% 6 665 998 5.97%
KONTRARI AS     6 559 309 5.87% 4 317 592 3.87%
YSTHOLMEN AS     2 928 197 2.62% 3 868 197 3.46%
OM HOLDING AS     2 610 000 2.34% 2 610 000 2.34%
STATE STREET BANK AND TRUST CO. 1 305 901 1.17% 1 135 441 1.02%
GRIEG SEAFOOD ASA     1 250 000 1.12% 1 250 000 1.12%
Sum største aksjonærer   99 249 052 88.88% 98 264 738 88.00%
Andre aksjonærer med eierandel under 1% 12 412 948 11.12% 13 397 262 12.00%
Sum aksjer     111 662 000 100.00% 111 662 000 100.00%
             
AKSJER EIET AV STYREMEDLEMMER OG LEDENDE ANSATTE      
      31.12.2014 31/12/2014 31.12.2013 31/12/2013
Styret:            
Per Grieg jr. *)     60 786 561 54.44% 60 726 561 54.38%
Wenche Kjølås (Jawendel AS)   7 000 0.00% 7 000 0.00%
Asbjørn Reinkind (Reinkind AS)   120 000 0.11% 120 000 0.11%
Karin Bing Orgland   0.00% 0.00%
Ola Braanaas   0.00% 0.00%
             
Ledende ansatte:            
Morten Vike (fratrådte som CEO 17.10.2014)     75 000 0.07% 75 000 0.07%
Atle Harald Sandtorv (CFO/konstituert CEO) 45 500 0.04% 15 000 0.01%
             
* Aksjene eies av følgende selskaper som er kontrollert av Per Grieg jr. og nærstående.    
             
Grieg Holdings AS     55 801 409 49.97% 55 801 409 49.98%
Grieg Shipping II AS     824 565 0.74% 824 565 0.74%
Ystholmen AS     2 928 197 2.62% 3 868 197 3.46%
Grieg Ltd AS     217 390 0.19% 217 390 0.19%
Kvasshøgdi AS     1 000 000 0.90% 0.00%
Per Grieg jr. privat     15 000 0.01% 15 000 0.01%
Sum aksjer     60 786 561 54.44% 60 726 561 54.39%
             
             
             

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.