Note 14 Resultat per aksje og utbytte per aksje

< Back
A B C
Note 14 Resultat per aksje og utbytte per aksje    
     
Grunnlag for beregning av resultat per aksje 2014 2013
     
Årsresultat (majoritetsandel) 138 086 430 985
     
Antall aksjer pr. 01.01. 111 662 000 111 662 000
Effekt av egne aksjer (ref. note 23) -1 250 000 -1 250 000
Antall aksjer gjennomsnittlig utestående gjennom året 110 412 000 110 412 000
     
Justering for effekt av aksjeopsjoner 0 0
Utvannet antall aksjer gjennomsnittlig utestående gjennom året 110 412 000 110 412 000
     
Resultat per aksje 1.25 3.90
Utvannet resultat per aksje 1.25 3.90
     
Foreslått utbytte per aksje 0.50 0
     
*) Aksjeopsjonene har ikke utvannende effekt ettersom det kun er kontantopsjoner.
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.