Note 21 Andre kortsiktige fordringer

< Back
A B C
Note 21 Andre kortsiktige fordringer    
     
Andre kortsiktige fordringer 2014 2013
     
Merverdiavgift og lignende til gode 17 370 24 152
Forskuddsbetalte utgifter 29 278 24 075
Forsikringskrav 0 3 549
Til gode skatt *) 0 0
Andre kortsiktige fordringer 10 639 2 239
Andre kortsiktige fordringer 31.12. 57 287 54 015
     
 

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.