Note 26 Annen kortsiktig gjeld

< Back
A B C
Note 26 Annen kortsiktig gjeld  
     
Spesifisering av annen kortsiktig gjeld 2014 2013
Påløpte kostnader*) 69 578 53 912
Andre kortsiktige forpliktelser**) 40 225 849
Annen kortsiktig gjeld 109 803 54 761
*) Påløpte kostnader gjelder periodisering av driftskostnader, inklusiv påløpt forsikring.    
**) Inkludert i andre kortsiktige forpliktelser er kjøp av "grønne konsesjoner" på TNOK 40 000,    
der tilsagn ble endelig avklart ved årskiftet 2014.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.