Note 28 Leieavtaler

< Back
A B C D E
Note 28 Leieavtaler      
         
Operasjonelle leieavtaler – konsernselskap som leietaker:        
Konsernet leier lokaler, kaianlegg, båtplasser o.l. med varighet på leieforholdene på mellom 5 og 10 år. Konsernet leier også diverse utstyr og maskiner på oppsigelige leieavtaler. Konsernet må skriftlig si opp disse kontraktene, dersom eventuell oppsigelse skal være gyldig.
Fremtidige samlede minimumsbetalinger knyttet til leieavtaler er som følger:        
Oversikt over fremtidig minimum leie (operasjonelle leieavt.) Innen 1 år 1-5 år Senere Sum
Minimum leiebeløp 15 120 33 748 58 700 107 568
Nåverdi av framtidig minimumsleie (diskonteringsrente 5%) 14 400 29 873 41 717 85 990
  105% 113% 141% 125%
      2014 2013
Leiebeløp som er kostnadsført i løpet av året.     26 395 13 237
Sum leiebeløp som er kostnadsført     26 395 13 237
         
Finansielle leieavtaler – datterselskap som leietaker:        
Konsernet har inngått finansielle leieavtaler på utstyr som flåter, oppdrettsbåter, mæranlegg i tillegg til annet utstyr.
Leieperioden for denne type utstyr er i hovedsak 7 – 8 år.        
Fremtidige samlede minimumsbetalinger knyttet til finansielle leieavtaler er som følger:        
         
Oversikt over fremtidig minimumleie (finansielle leieavtaler) Innen 1 år 1-5 år Senere Sum
Fremtidig minimumsleie 67 324 191 308 82 718 341 350
Fremtidige finanskostnader på finansielle leieavtaler 11 723 30 869 9 097 51 689
Nåverdi av finansielle leieavtaler 55 601 160 439 73 621 289 661
         
Leide eiendeler bokført som finansiell leasing     2014 2013
Bokført verdi av leide eiendeler (utstyr, båter)     335 865 260 395
Bokført verdi av leieforpliktelser     289 661 216 400
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.