Note 32 Hendelser etter balansedagen

< Back
A B C
Note 32 Hendelser etter balansedagen  
     
Grieg Seafood Finnmark AS hadde en rømning fra settefiskanlegget i Adamselv i Lebesby kommune i 2014 med totalt 16.000 lakseyngel. Konsernets bærekraft rapport for 2014 omtaler forholdet nærmere. Selskapet kan risikere en mindre bot for dette forholdet. Det er ved avleggelse av regnskapet ikke mottatt noe krav. Konsernet er ikke kjent med noen juridiske tvisteforhold av betydning for bedømmelsen av konsernet. Det har forøvrig ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av vesentlig betydning for regnskapet for 2014 eller for bedømmelsen av konsernet forøvrig.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.